วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสำราญขนาดใหญ่ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเทียบท่าและการขนย้ายนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่ง
  • เพื่อดึงดูดให้บริษัทเดินเรือสำราญขนาดใหญ่จัดเส้นทางการเดินเรือเพื่อเทียบท่าที่เกาะสมุย
  • เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญในประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนบนเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและบริเวณโดยรอบ