ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. The Vanli Ballroom สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี